Předpověď počasí

Nový územní plán obce

Oznámení o vydaném Územním plánu Tečovice ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Text ke zveřejnění o vydání dokumentace na internetových stránkách obce:

Zastupitelstvo obce Tečovice vydalo dne 04.10.2013 Územní plán Tečovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 22.10.2013.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:

  • na Obecním úřadu Tečovice (včetně dokladové dokumentace)
  • na Magistrátu města Zlína, Stavebním úřadu Magistrátu města Zlína,
  • na Oddělení územního plánování Krajském úřadu Zlínského kraje,
  • na Odboru územního plánování a stavebního řádu
 
 
Databáze firem Evropské databanky