Předpověď počasí

Obecně závazné vyhlášky a zákony

Důležité zákony

Další zákony si můžete vyhledat na www.zakonyprolidi.cz nebo www.vmcr.cz

 

Vyhlášky obce Tečovice

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

O místním poplatku ze psů

O stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tečovice.

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nahrazující vyhlášku č. 1/16

Kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Tečovice

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O místním poplatku za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu

Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Tecovice č. 07/93. o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladu mateřské školy a školní družiny, dále se ruší OZV č.10/95, kterou se mění a doplňuje vyhláška c.07/93 o příspěvku na částečnou náhradu neinvestičních nákladu materské školy a školní družiny,dále se ruší OZV č.12/97, kterou se mění a doplnuje vyhláška č.07/93 a vyhláška č.10/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladu Materské školy a Školní družiny Tecovice, dále se ruší OZV č.13/98 o poplatku za provozovaný výherní hrací prístroj, dále se ruší OZV c.15/98, kterou se mění a doplnuje vyhláška č.07/93, vyhl.č.10/95 a vyhl. č.12/97 o příspěvku na částecnou úhradu neinvesticních nákladu Mateřské školy a Školní družiny Tečovice.

 

Kterou se ruší vyhláška č. 9/95 vě č. 1 poplatek ze psů a nahrazuje novou

Místní poplatky (Platná vúzemním obvodu obce Tečovice), kerou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládáni se stavebním odpadem

Chov a držení zvířat v obci Tečovice

O udržování čistoty v obci Tečovice

 
 
Databáze firem Evropské databanky