Předpověď počasí

Až 250 mACCamera100íst k sezení bude mít připravované kulturní centrum, které vznikne v Tečovicích rekonstrukcí objektu starého hostince a jeho sálu. Předpokládá se, že stavební práce začnou v polovině letošního roku a celé dílo bude předáno obci někdy na podzim 2018.

Jednou z největších investičních akcí Tečovic v letech 2017 a 2018 bude rekonstrukce objektu hostince se společenským ACCamera101sálem v centru obce. Tuto nemovitost čp. 25 na parcele o rozloze téměř 500 metrů čtverečních koupila obec v roce 2013. „Předpokládáme, že by se stavební práce na rekonstrukci a přístavbě objektu hostince mohly rozběhnout někdy v polovině letošního roku a skončit na podzim roku 2018. Tečovice zde získají kvalitní restauraci, ve které se budou vařit i teplá jídla, a důstojné multifunkční společenské prostory pro obecní, spolkové i soukromé akce. Bude to naše obecní kulturní centrum. Počítáme však i s jeho pronájmy pro různé semináře a konference, aby bylo co nejvíce využito,“ říká starosta Jaromír Doležal.

IMG 2482Objekt hostince byl postaven v Tečovicích koncem druhé světové války. Nyní má dvě podlaží a je částečně podsklepen. Jeho sál nyní pojme 120 sedících osob. V minulosti sloužil sál pro různé obecní akce, byl využíván pro sportovní účely, hrávalo se zde divadlo. Po rekonstrukci a přístavbě by kapacita tohoto zařízení měla být více než dvojnásobná.

„Součástí přestavby bude vybudování dostatečně kapacitního sociálního zařízení. Ve třetím podlaží vznikne obecní byt, který bude pravděpodobně pronajímán správci objektu. Také hostinec se pronajme,“ upřesnil starosta. Kulturní centrum bude využívat v zimě ke svému vytápění a za horkých dnů i k ochlazování moderní technologii tepelného čerpadla.

O celkových nákladech je dnes podle starosty ještě předčasné hovořit. Budou známy až po uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Bohužel na takovou akci nelze získat žádnou dotaci. Budeme vše financovat z vlastních prostředků s využitím úvěru,“ doplnil starosta. V současné době má stavba územní rozhodnutí a v nejbližší době obec podá žádost o vydání stavebního povolení. Poté vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele.

(vc)

 ACCamera102ACCamera103

Databáze firem Evropské databanky