Předpověď počasí

Částku bezmála 24 tisíc korun vybrali v Tečovicích o víkendu 7. - 8. P1210043ledna 2017 pro charitativní účely koledníci Tříkrálové sbírky. V porovnání s minulými ročníky sbírky je to rekordní výtěžek.

 

Pokladničky Tříkrálové sbírky byly rozpečetěny 11. ledna na obecním úřadě z DSC6046a přítomnosti zástupců Charity Zlín a starosty Tečovic Jaromíra Doležala. Výsledná částka po přepočítání obsahu všech kasiček činila 23 795 korun. (Před rokem to bylo 21 209 Kč.)

Do Tříkrálové sbírky se letos v Tečovicích zapojilo 5 vedoucích. Jedna z vedoucích, Olga Šuranská, upřesnila: „Nejprve jsme se museli vypořádat s nemocností vedoucích i některých koledníků, přesto jsme dali dohromady 7 skupinek, které se vydaly koledovat do ulic i ve velkých mrazech. Každý vedoucí měl na starosti určitou část obce. Především mrazivé počasí bylo důvodem, že se nám nepodařilo projít všechny části Tečovic. Proto oceňuji některé obyvatele obce, kteří si zjistili, kam mohou sami svůj příspěvek do sbírky přinést.“

P1060969Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výnos letošní sbírky se v Česku rozdělí mezi více než osm set záměrů. Na Zlínsku to bude podpora Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích, vybavení zlínského azylového domu pro matky s dětmi, přímá pomoc sociálně potřebným a příspěvek na pořízení tabletu pro vyřizování nezbytné administrativy charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro nenadálé humanitární katastrofy.

Na internetových stránkách zlínské charity byla spuštěna fotosoutěž, do které se se svými snímky zapojili i koledníci z Tečovic. „Budeme rádi, když se stanete internetovými porotci a dáte hlas našim koledníkům. Máme v soutěži snímek č. 4 a č. 16,“ dodala Olga Šuranská. Hlasovat lze do 19. ledna do 12 hodin na adrese http://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/fotte-2017/.

(vc)

 

Databáze firem Evropské databanky