Předpověď počasí

Skauti ze 62. oddílu a další dobrovolníci už jsou připraveni vydat se o víkendových tsdnech na tradiční tříkrálovou kolednickou pochůzku obcí. Můžete je očekávat v sobotu 7. nebo v neděli 8. ledna 2017.

 

Skupinky koledníků v převlecích biblických tří králů budou obcházet dům od domu, zazpívají koledu, na požádání napíší křídou požehnání na zárubně dveří a poprosí o příspěvek do zapečetěné kasičky. Nabídnou dárcům drobnou pozornost. Výtěžek sbírky je určen na charitativní účely.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s dalšími organizacemi. Poprvé v novodobé historii se dobročinná sbírka spojená s koledováním uskutečnila v roce 2000. Koledníci vyrážejí do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou.

V Tečovicích se letos do Tříkrálové sbírky zapojí 6 tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinek koledníků. Vždy nejméně jeden člen skupinky musí být starší 15 let. Pokladničky z Tříkrálové sbírky v Tečovicích se budou otvírat ve středu 11. ledna pod dohledem pana starosty a zástupců Charity v prostorách obecního úřadu. O výtěžku sbírky budou její pořadatelé informovat mimo jiné i zde na internetových stránkách obce.

(vc, mš)

Databáze firem Evropské databanky