Předpověď počasí

Valná hromada Honebního společenstva

Zveme všechny občany na Valnou hromadu Honebního společenstva, která se koná v pátek 1.července 2016 za hasičskou zbrojnicí v Tečovicích.

Začátek akce v 18.00 hodin

Program jednání:

1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva starosty HS
4) Přijímání nových členů HS
5) Diskuse
6) Závěr
7) Společenský večer s dechovou hudbou 20.00 h – 24.00 h

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!! (pivo,limo,srnčí guláš atd.)

Pozn.:Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou přítomni členové HS, nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od počátku VH, může se VH platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

Databáze firem Evropské databanky