Předpověď počasí

Kulturní jaro 2015 ve Zlíně – Malenovicích
(26. 4. - 7. 6. 2015)

Komponovaný pořad určený pro všechny věkové kategorie bez ohledu na postavení ve společnosti a vyznání. V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník. Opět se můžeme těšit na spoustu kulturních, společenských, sportovních, ale i duchovních akcí. Během koncertů, recitačních pořadů, besed, zábavních programů, různých setkání, jsou účastníkům nabízeny zajímavé možnosti obohacení jejich života. Pořádá Římskokatolická farnost Zlín – Malenovice.

koncerty

neděle, 26. 4. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Ave Maria (Ženský pěvecký sbor Otrokovice)

  • Známé pěvecké těleso založené již v roce 1967. Sbormistrem je Marek Obdržálek.

 

neděle, 3. 5. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Poklady barokní hudby (varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela      Eibenová, Praha)

  • Významný český varhaník a dirigent. Působí jako ředitel Českého hudebního festivalu. Je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Ilegal a Pražští Barokní Sólisté. Spolu se svou manželkou Gabrielou se podílí na znovuobjevování díla barokního génia Jana Dismase Zelenky.

neděle, 10. 5. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Chvalme Pána (Komorní mužský sbor Collegium gregorianum, Svitavy)

  • Soubor se zabývá především interpretací gregoriánského chorálu.

 

neděle, 17. 5. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Koncert křesťanských písní (manželé Jana a Miroslav Radovi, Praha)

  • Písničkáři provozující folkový zpěv s křesťanským zaměřením a působící už déle než dvacet let na naší kulturní scéně.

 

neděle, 24. 5. 2015 (zahrada fary ve Zlíně – Malenovicích, Jarolímkovo nám. 156)

15.00* – Terchovská muzika (Ťažká muzika a Trio z Chotára, Terchová)

  • Písně a interpreti z kraje Jánošíka. Archaická lidová hudba z Terchové a okolí byla v roce 2013 zařazena do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

neděle, 31. 5. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Jarní koncert (pěvecký sbor Svatopluk, Uherské Hradiště)

  • Jeden z nejstarších pěveckých sborů u nás (1894). V jeho repertoáru najdeme skladby jak vážné tak moderní vokální hudby, úpravy lidových písní i spirituály. Sbor pravidelně účinkuje při různých příležitostech (např. cyrilometodějských slavnostech na Velehradě apod.) Sbormistrem a dirigentem je Filip Macek.

 

neděle, 7. 6. 2015 (kostel sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích)

15.00 hod. – Koncert pro naději (Janáčkovo kvarteto z Brna a Alfred Strejček z Prahy)

  • Jedno z nejúspěšnějších našich hudebních těles, které sklízí úspěchy doma i v daleké cizině a které již potřetí přijalo pozvání na vystoupení v kostele sv. Mikuláše ve Zlíně – Malenovicích.
  • Alfréd Strejček – známý český herec, moderátor, recitátor, propagátor kultivovaného českého jazyka.

besedy:

středa, 29. 4. 2015 (sál sokolovny, Tyršova 230, Zlín - Malenovice)

19.00 hod. – Kostel – hospoda – postel (P. Dr. Zbigniew Czendlik, Lanškroun)

středa, 20. 5. 2015 (sál farní budovy ve Zlíně – Malenovicích, Jarolímkovo náměstí 156)

19.00 hod. - Kultura a vzdělanost. Co to vlastně je? (P. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,            dr. h. c., Praha)

  • Probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, poradce pražského arcibiskupa, bohemista, lingvista, pedagog.

středa, 27. 5. 2015 (sál farní budovy v Malenovicích, Jarolímkovo náměstí 156)

19.00 hod. – MSKA – její význam, poslání a cíle v současné sekulární společnosti (P.            ThDr., ing. Pavel Kopeček, Podolí u Brna)

  • předseda Moravsko-slezské křesťanské akademie, farář farnosti Podolí u Brna, přednášející na Katedře liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, vyučující na JAMU v Brně na Katedře klávesových nástrojů.

Akce je podporována:Zlin logo

Databáze firem Evropské databanky