Předpověď počasí

Částku 44 682 korun vložili v lednu 2023 obyvatelé Tečovic do kasiček koledníků Tříkrálové sbírky. Ulicemi Tečovic procházelo v sobotu 7. ledna šest skupinek koledníků – pět skupinek dopoledne a jedna odpoledne. Obešli celou vesnici.

Pokladničky koledníků z Tečovic byly rozpečetěny 13. ledna na obecním úřadu za účasti zástupců obce i Charity Zlín a byl spočítán jejich obsah. V Tečovicích se v tomto roce vybralo 44 682 korun. Je to téměř o třetinu více než před rokem, výtěžek je tedy rekordní.
V tabulce uvádíme výsledky Tříkrálové sbírky v Tečovicích od roku 2016:

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Částka

21 209

23 795

29 595

31 307

33 139

11 450

34 495

44 682

Pořadatelem Tříkrálové sbírky byla Charita ČR. Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
V obvodu Charity Zlín, do něhož patří i Tečovice, ve 4 městech a 44 obcích, se letos vybralo do pokladniček 3 002 802 korun.
Jaké jsou záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2023:
• projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,
• projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
• projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi,
• projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Stara Zagora, Bulharsko.

Databáze firem Evropské databanky