Předpověď počasí

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o celkové výměře 39,1 m2, nacházející se v přízemí budovy s číslem popisným 185, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. st. 224, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Tečovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 10001 pro obec Tečovice. Dokument v PDF

Databáze firem Evropské databanky