Předpověď počasí

23. listopad 2022 od 15:00–17:00 hod proběhne v obci Tečovice svoz nebezpečných odpadů: zbytky barev, ředidel, rozpouštědel, pneumatiky, staré monitory a televize apod. V obci bude systém odběru uskutečněn ze 4 samostatných stanovišť

Časový harmonogram:

1. Náves 15:00-15:30
2. Před hasičskou zbrojnicí 15:35 - 16:00
3. Parkoviště nad hřbitovem 16:05 - 16:30
4. Křižovatka u kříže (zpevněná plocha vedle kamenného kříže) 16:35 -17:00

Kontaktní osoba:
Stanislava Zívalíková - starostka obce (608 802 569) pracovník obce bude čekat na obecním úřadě (577 103 781)

Vypracovala: Ing. Anna Válková
Kontakt na svoz - dispečink: 604 220 277

Databáze firem Evropské databanky