Předpověď počasí

Tradiční Tečovské hody s voděním berana připravují členové spolku Tečovské folklorní sdružení na sobotu 15. října 2022. Obcí bude procházet krojovaný průvod s dechovou hudbou, beranem i koňským povozem.

Krojovaný průvod vyrazí v 10 hodin od obecního úřadu a bude postupně procházet celou obcí. Bude tvořen zpěváky, dospělými i dětmi v krojích, do kroku bude hrát dechová hudba z Roštění, zazpívají členové Tečovského folklorního sdružení, muži i ženy. Tříletý živý beran, který bude veden v čele průvodu, patří spolku TFS. Koňský povoz zapůjčí pro tuto slavnost Jakub Mišák z Oldřichovic. „Zveme do průvodu všechny občany, i bez krojů. Přijďte se poveselit a oslavit obecní hody,“ vyzývá předseda TFS Otto Doležal. Činnost spolku TFS je podporována z obecního rozpočtu. (vc)

 Oslavte hody s voděním berana

Databáze firem Evropské databanky