Předpověď počasí

SDH Tečovice vás zve na oslavy výročí 140 let založení sboru, které se uskuteční v sobotu 25.6.2022 za hasičskou zbrojnicí.

Od 9 hodin až do večera je pro vás připraven bohatý program s výstavou historické i současné techniky, možnost prohlídky hasičské zbrojnice, nahlédnutí do historie našeho sboru, ukázky zásahů profesionálních hasičů a spoustu dalšího.
V 10 hodin vyrazí velkolepý průvod napříč obcí na mši svatou do místního kostela. Po cestě bude uctěna památka T.G. Masaryka u jeho sochy na návsi. V průvodu budete mít možnost vidět historickou stříkačku taženou koňmi, kterou disponuje náš sbor, dále mažoretky, zástupce místních spolků a okolních sborů dobrovolných hasičů.
Od 17 hodin bude probíhat taneční zábava se slovenskou skupinou KLIMENTOVCI. Vstupné bude dobrovolné.
Srdečně zveme všechny naše spoluobčany a těšíme se na vaši účast.
Hasiči Tečovice

140 let SDH Tecovice

Databáze firem Evropské databanky