Předpověď počasí

Do celostátní akce Ukliďme Česko se v sobotu 9. dubna 2022 zapojí také obec Tečovice. Lidé se sejdou v 9 hodin na hřišti základní školy, obdrží pytle a rukavice a budou celé dopoledne sbírat odpadky po celé obci i v jejím blízkém okolí. Po 13. hodině se účastníci akce sejdou ke společnému opékání špekáčků na Bivoji. Zastřešujícím pořadatelem akce je spolek Ukliďme Česko se sídlem v Brně.


Spolek „Ukliďme Česko, z. s.“ vznikl v roce 2013 za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny, ochrany lidského zdraví a dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti. Hlavní činností je organizování celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě.
(vc)

SKM C284e22033114190

Databáze firem Evropské databanky