Předpověď počasí

Na pomoc Ukrajincům, kteří utíkají ze své vlasti před válkou, vyhlásila v pondělí 7. března 2022 veřejnou sbírku obec Tečovice. Přispívat je možno na transparentní účet č. 6225498329/0800. Sbírka není časově ohraničená.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
POMOC UKRAJINSKÝM OBČANŮM

Rada obce Tečovice rozhodla dne 7. 3. 2022 na svém 58. zasedání (č. usnesení R/01/58/2022) o uspořádání veřejné sbírky na pomoc ukrajinským občanům. Finanční prostředky můžete darovat na transparentní účet č.

6225498329/0800

Sbírka se pořádá na dobu neurčitou.
Získané finanční prostředky budou využity na pomoc ukrajinským běžencům na území České republiky, jejich základním životním potřebám, dětem na školní potřeby, školní obědy a svačiny, léky, apod.
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv částkou přispějí.
Za obec Tečovice Ing. Jaromír Doležal, starosta

Databáze firem Evropské databanky