Předpověď počasí

Průměrně kolem 15 žáků Základní školy v Tečovicích využívá v tomto školním roce zvláštní program doučování. Má jim pomoci překonat negativní dopady, které mělo na vzdělávání dětí loňské a předloňské uzavírání škol kvůli epidemii covidu-19, dlouhá období přerušování prezenční výuky a omezené možnosti pouze distančního vzdělávání pomocí online výuky na internetu.

image005

„Pandemie onemocnění covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvyšuje vzdělanostní nerovnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Tečovice Marie Zapletalová. Projekt je financován prostředky fondu Evropské unie „Nástroje pro oživení a odolnost EU – Next Generation EU“ v celkovém objemu 250 milionů korun. „Naše škola čerpá dotaci ve výši zhruba 45 tisíc korun. Do programu jsou zapojeny tři učitelky. Počet žáků se různí podle potřeby doučování daného učiva. V průměru je to asi 15 žáků,“ upřesnila ředitelka školy.
V praxi nejde o dlouhé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období. Je zaměřeno na hlavní výukové předměty, tedy na český jazyk, matematiku, anglický jazyk. „Jsme rádi, že žáci zapojení do doučování postupně dohánějí učivo a zažívají tak pocit úspěchu ve výuce,“ dodala Marie Zapletalová.

Více zde
(vc)

Databáze firem Evropské databanky