Předpověď počasí

Částku 34 495 korun vložili letos obyvatelé Tečovic do kasiček koledníků Tříkrálové sbírky. Ulicemi Tečovic procházelo v sobotu 8. ledna pět skupinek koledníků, šestá pokladnička byla tři dny umístěna v obchodě.


Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli budou moci letos tříkráloví koledníci obcházet obec dům od domu. Nakonec jim to bylo umožněno. V Tečovicích se koledovalo v sobotu 8. ledna dopoledne i odpoledne. Pěti skupinkám koledníkům s kasičkami se navzdory chladnému počasí podařilo obejít téměř celou obec. Šestá pokladnička byla umístěna po tři dny v obchodě.
„Lidé měli z pochůzky koledníků radost. Projevovalo se to v jejich děkování i v darech, které vkládali do kasiček,“ uvedla Olga Šuranská, která se na organizaci Tříkrálové sbírky v Tečovicích podílela. Sbírka vynesla v Tečovicích částku 34 495 korun. Jde o rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky v Tečovicích.
V roce 2021 koledníci z důvodu proticovidových opatření obec obcházet nesměli. Do pokladniček na pěti pevných stanovištích tehdy lidé vložili částku 11 450 korun. V předchozích letech byl výtěžek sbírky v Tečovicích následující:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Částka 21 209 23 795 29 595 31 307 33 139

Pořadatelem Tříkrálové sbírky byla Charita ČR. Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
V obvodu Charity Zlín, do něhož patří i Tečovice, se letos vybralo do pokladniček 2 663 908 korun, bezhotovostní dary činily 19 400 korun. Jaké jsou záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022:
• projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,
• projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
• projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi,
• projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko.
(vc)

Tříkrálová sbírka Tečovice 2022Tříkrálová sbírka Tečovice 2022

Databáze firem Evropské databanky