Předpověď počasí

Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v obci Tečovice ve středu 24. listopadu 2021 v době od 14 do 16 hodin. Bude probíhat postupně na čtyřech stanovištích: na návsi, před hasičskou zbrojnicí, na parkovišti nad hřbitovem a u křižovatky u kříže. Podrobnosti včetně přesných časů na jednotlivých stanovištích obsahuje přiložený dokument Technických služeb Zlínska.

Databáze firem Evropské databanky