Předpověď počasí

Z důvodu prevence před šířením nakažlivého onemocnění covid-19 obec Tečovice i v letošním roce upustila od tradice uspořádat u příležitosti hodů krojovaný průvod s voděním berana.

Říjnový hodový průvod v krojích s tradičním voděním berana zažívaly Tečovice každoročně až do roku 2019. Z důvodu epidemie nemoci covid-19 musela obec v roce 2020 od této kulturní akce upustit. „I když je nyní situace lepší než před rokem, s nástupem podzimu se počty nakažených nemocí covid-19 začaly v naší zemi opět zvyšovat. Nechceme vytvářet situace, ve kterých je obtížné dodržovat hygienická pravidla a ve kterých se zvyšuje riziko přenosu nemoci. Aby se předešlo zvýšenému nebezpečí přenosu covidu mezi obyvateli naší obce, rozhodli jsme se i v tomto roce od hodového průvodu upustit. Doufám, že si občané oslaví hody ve svých rodinách. Všem přeji pevné zdraví,“ vyjádřil se starosta Tečovic Jaromír Doležal.
Tečovské hody letos připadají na neděli 17. října.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky