Předpověď počasí

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v České republice v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021. V Tečovicích bude volební místnost otevřena v zasedací místnosti obecního úřadu.


Průběh voleb v Tečovicích bude mít na starosti šestičlenná okrsková volební komise. Své zastoupení v ní má koalice Spolu a volební strana Trikolora Svobodní Soukromníci. Čtyři členy doplnila do komise obec. Předsedkyní volební komise byla zvolena Tatiana Matoušková. Zapisovatelkou komise jmenoval starosta pracovnici obecního úřadu Stanislavu Zívalíkovou.
Celé Tečovice mají přibližně 1080 voličů. Hlasovací lístky už by měli občané mít ve svých domovních schránkách, jejich roznos zajišťovala obec.
„S volbami je pro nás spojena řada povinností. Všechny vynaložené náklady nám však dodatečně uhradí stát,“ řekl starosta Jaromír Doležal. Obec musí zajistit pro volební místnost například počítač, připojení k internetu, psací potřeby, nástěnku, státní vlajku, urny, zástěny a rovněž stravování členů volební komise a proplatit cestovné.
Volit bude možno v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.
Po skončení voleb členové komise sečtou hlasy odevzdané pro jednotlivé volební strany a výsledky zapíší do počítače. Vytisknou protokoly a vše ještě uloží na paměťové médium. Zástupci komise pak odvezou flash disk i vytištěné a podepsané protokoly na přebírací pracoviště Magistrátu města Zlína.
Voliči musí předložit volební komisi svůj platný občanský průkaz. Pokud by si zapomněli vzít hlasovací lístky, dostanou celou sadu přímo ve volební místnosti. „Máme zásobu,“ ujistila zapisovatelka volební komise Stanislava Zívalíková.
Volební zákon pamatuje i na občany, kteří by se v den voleb nacházeli v izolaci nebo v karanténě. Ti budou moci volit již ve středu 6. října v době od 8 do 17 hodin na parkovišti č. 24 (Cream) v továrním areálu ve Zlíně. Volit se zde bude výhradě přímo z motorového vozidla. Volič musí prokázat svou totožnost.
Celkové výsledky voleb v členění až do jednotlivých volebních okrsků najdou uživatelé internetu na adrese www.volby.cz.
Oficiální pokyny k volbám jsou zveřejněny na úřední desce obce.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky