Předpověď počasí

Čtyři nájemní byty I. kategorie vzniknou ve druhém a třetím nadzemním podlaží budovy obecního úřadu v Tečovicích. Noví nájemníci by se do nich mohli stěhovat už v prvním čtvrtletí 2022.


„Aniž bychom to předem cíleně plánovali, naskytla se nám možnost požádat o státní dotaci na výstavbu čtyř obecních bytů v činžovním domě, ve kterém má sídlo obec úřad. Okamžitě jsme toho využili,“ říká starosta Jaromír Doležal.
Ministerstvo financí poskytlo pro tento účel obci dotaci ve výši 3,425 milionu korun. Spoluúčast obecního rozpočtu bude představovat částku přibližně 1,490 milionu. Ve II. a III. nadzemním podlaží budovy obecního úřadu vzniknou rekonstrukcí nevyužívaných a neobyvatelných prostor čtyři byty I. kategorie pro nájemní bydlení.
Realizace této akce probíhá podle našich plánů. Stavba začala začátkem července a měla by být dokončena v závěru roku. Zájem o nájemní bydlení je v naší obci značný. Předpokládám, že noví nájemníci by se do bytů mohli nastěhovat během prvního čtvrtletí příštího roku,“ informoval starosta Doležal.
Na rozdíl od nových bytů, které vznikly rekonstrukcí sousedního domu čp. 145, nebudou byty nad obecním

V budově obecního úřadu vzniknou čtyři nájemní byty.

V budově obecního úřadu vzniknou čtyři nájemní byty.  Foto: Vojtěch Cekota

Databáze firem Evropské databanky