Předpověď počasí

Vedení obce v minulých měsících získalo pro Tečovice dalších téměř 4,5 milionu korun z cizích zdrojů. Za dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj bude možno rekonstruovat školní tělocvičnu a vybudovat nové parkoviště u hřbitova.


„Sledujeme dlouhodobě různé dotační programy, protože je to možnost, jak získat do obce prostředky nad rámec běžných rozpočtových příjmů. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali čtyři žádosti o dotace a ve dvou jsme byli úspěšní,“ uvedl starosta Tečovic Jaromír Doležal. Státní podporu získá rekonstrukce tělocvičny v základní škole a rekonstrukce a rozšíření parkoviště u hřbitova.
Na rekonstrukci tělocvičny poskytne ministerstvo obci Tečovice 3,157 milionu korun. Stavební práce by měly začít během podzimu a skončit do března příštího roku. Tělocvična získá novou vlysovou podlahu, nový nárazuvzdorný podhled, osvětlení, topení, tělocvičné nářadí. „Důležitým prvkem rekonstrukce je rovněž vybudování vzduchotechniky, umělého větrání. Dosud byla tělocvična jen obtížně větratelná,“ poznamenal starosta.
Částku 1,320 milionu korun poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci parkoviště u hřbitova. Bude odstraněno staré parkoviště z betonových panelů a nahrazeno moderní parkovací plochou se zámkovou dlažbou. V termínu do konce dubna 2022 zde vznikne 19 parkovacích míst, nový vjezd na hřbitov včetně napojení na stávající místní komunikaci. Součástí bude rovněž odvodnění plochy s napojením na dešťovou kanalizaci. Proti současnému stavu bude parkoviště prodlouženo.
U obou akcí byla finanční spoluúčast obce stanovena na 20 procent z celkových nákladů.
Dva projekty, se kterými obec v žádostech o dotaci neuspěla: výstavba komunikace ke hřišti a záměr na výstavbu nového hřiště u mateřské školy.
(vc)

Původní parkoviště u hřbitova.

Foto: Vojtěch Cekota

Databáze firem Evropské databanky