Předpověď počasí

Obyvatelé obce zaznamenali na počátku března kácení vzrostlých bříz v blízkosti tečovického fotbalového hřiště. Co je příčinou a jaký záměr se tím sleduje?


Kácení stromů je součástí rozsáhlejšího projektu pasportizace sídelní zeleně, který objednala obec. „Odborná firma zmapovala veškerou veřejnou zeleň v obci a ve čtyřech lokalitách navrhla její obnovu nebo zcela novou výsadbu. Břízy bělokoré u hřiště byly staré více než čtyřicet let. V tomto věku již nebyly v takové kondici, aby byly zcela odolné a bezpečné pro okolí například za silnějšího větru. Během jarního období budou břízy nahrazeny na stejném místě výsadbou patnácti javorů mléč. Budou to již trochu odrostlejší stromy s obvodem kmínku 12 – 14 centimetrů, výškou kolem tří metrů a již založenou korunou,“ uvedl starosta Tečovic Jaromír Doležal. U hřiště bylo pokáceno patnáct bříz a jeden smrk. Obecní úřad vydal pro kácení stromů mimo les předepsané souhlasné rozhodnutí.
Obnova zeleně se do konce letošního roku uskuteční ještě ve třech dalších lokalitách: v prostoru kolem kamenného kříže, u nových bytovek a v uličce nad hřištěm. U bytovek bude nové výsadbě předcházet rovněž skácení jednoho smrku. „Dohromady ve všech čtyřech uvedených lokalitách vysadíme osmdesát vzrostlejších stromů, 350 keřů a šedesát okrasných rostlin,“ upřesnil starosta.
Obec Tečovice věnuje péči o zeleň ve vesnici i jejím okolí poměrně značnou pozornost dlouhodobě. Během jara by mělo být vysazeno 1 105 listnatých stromů na místě vykáceného smrkového porostu v remízku Kozinec. Původní porost zde podlehl kůrovci. Vysazovány zde budou poloodrostky o výšce 80 – 100 centimetrů.
„Žádáme současně Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace (100 procent nákladů) z programu Péče o krajinu na výsadbu zeleně na dalších dvou místech: podél chodníku v lokalitě Loučky a u Podražného kříže,“ dodal starosta Doležal. V Loučkách se plánuje výsadba 37 stromků hlohu, u Podražného kříže by se mělo vysadit 25 listnatých stromů.
(vc)

OB zelen OB zelen kaceni IMG 20210302 124648

Databáze firem Evropské databanky