Předpověď počasí

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v naší zemi, není možné, v rámci Tříkrálové sbírky 2021 Charity Česká republika, koledovat klasickou formou. Tříkrálovou sbírku však můžete podpořit od 1. do 24. ledna návštěvou online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky přímo v naší obci. Tentokrát bude tříkrálový koledník stát na určených místech a vy, v rámci vycházky, můžete za ním přijít a svým příspěvkem podpořit dobou věc.

Trikralová sbirka Tecovice 2021

Databáze firem Evropské databanky