Předpověď počasí

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Volební místnost pro obvod Tečovice bude zřízena v zasedací místnosti obecního úřadu. Výjimka bude platit pro voliče, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.


Pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října, bude v Tečovicích zřízen jediný volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlasovací lístky obdrží oprávnění voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb do svých domovních schránek, případně budou mít možnost získat sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti. Hlasovat bude možno v pátek od 14:00 do 22:00 hodin nebo v sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Podmínkou aktivní účasti ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje je trvalé bydliště ve volebním okrsku (nebo voličský průkaz) a prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může vstoupit do volební místnosti pouze s ochrannou rouškou, která mu bude zakrývat dýchací cesty. Je povinen dodržovat nejméně dvoumetrové odstupy od jiných osob.
Voliči nemocní, s karanténou nebo v izolaci nebudou volit v běžné okrskové místnosti. Pokud to předem nahlásí, budou mít možnost využít už ve středu 30. září v čase od 7:00 do 15:00 hodin drive-in volební stanoviště ve Zlíně v areálu Správy a údržby silnic Zlínska, K Majáku č. 5001. Přijedou k tomuto zvláštnímu volebnímu stanovišti, které je jediné pro celý okres Zlín, motorovým vozidlem.
Z vážných zdravotních důvodů bude možno volit také do přenosné volební urny, se kterou přijdou za voličem do jeho bydliště členové okrskové volební komise. Tento požadavek je třeba předem oznámit na obecní úřad.
Výsledky voleb mohou občané průběžně sledovat na internetovém portálu volby.cz.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky