Předpověď počasí

Podobně jako v minulém a předminulém školním roce i nyní umožňuje příspěvek obce Tečovice všem školou povinným dětem zakoupit si za výhodnou cenu 330 korun celoroční síťovou jízdenku pro MHD Zlín – Otrokovice.


Smlouva mezi obcí Tečovice a Dopravní společností Zlín – Otrokovice umožňuje, aby si mohli všichni žáci plnící povinnou školní docházku a zároveň s trvalým pobytem v obci Tečovice zakoupit roční žákovský kupon na MHD za zvýhodněnou cenu 330 korun. Jde o tzv. juniorpas. Rozdíl mezi cenou běžné žákovské síťové 12měsíční jízdenky a cenou juniorpasu ve výši 1 590 korun hradí ze svého rozpočtu obec Tečovice. „Je to naše pomoc rodinám, které mají školou povinné děti,“ řekl starosta Jaromír Doležal.
Juniorpas je platný vždy od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Lze s ním cestovat v celé síti MHD DSZO (pásma A, B, C). Podmínkou pro zakoupení juniorpasu je vyplněná žádanka o juniorpas s potvrzením školy, že žák plní povinnou školní docházku, a doložení trvalého pobytu v obci (buď výpisem z evidence obyvatelstva, který není starší než 5 let, nebo občanským průkazem žáka). Tyto doklady se předkládají na předprodejních místech DSZO při každém nákupu juniorpasu. (Z technických důvodů juniorpasy nevyřizují předprodeje DSZO v železničních stanicích.) Pokud žák dosud nevlastnil kmenový list (průkazku) MHD, musí si přinést na předprodejní místo DSZO rovněž průkazovou fotografii o rozměru 3,5 × 4,5 centimetru, která nesmí být starší než jeden rok.
Potvrzení o trvalém pobytu žáka v Tečovicích (výpis z evidence obyvatel) vydá na požádání obecní úřad za standardní poplatek 50 korun.
Kromě žáků ze Zlína a Otrokovic mají na základě uzavřených dohod nárok na pořízení juniorpasu ještě žáci z Tečovic, Březnice a Březůvek. O tento zlevněný druh časové jízdenky je značný zájem. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice jich v minulém školním roce prodala téměř 5,5 tisíce.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky