Předpověď počasí

Pokračujeme ve čtení z obecní kroniky Tečovic z doby před půl stoletím. Naděje spojené s rokem 1968 už byly pohřbeny a začínalo období tzv. normalizace. Dnešní úryvek z kroniky popisuje březnové setkání důchodců v Tečovicích.


V úterý 17. března 1970 se konala v sále Jednoty v Tečovicích beseda s důchodci. Konává se každoročně, již asi popáté. Veselý program připravilo 10–12 žen-důchodkyň z Gottwaldova. Zpěvem, veselými jednoaktovkami a anekdotami rozesmály a rozveselily celý sál. Bylo zde kolem 100 žen i mužů-důchodců. Všichni byli spokojeni, účinkující i diváci a posluchači. Odměnou gottwaldovským ženám byl srdečný potlesk, dík a pohoštění. Přítomen byl člen komise sociální při Okresním národním výboru v Gottwaldově – s. Homola, který odpovídal na četné dotazy přítomných důchodců a podal vysvětlení k dalším problémům místních přestárlých občanů. Tyto každoroční besedy jsou také důkazem péče našeho zřízení o staré občany, kteří si toho váží a neskrývaně za to projevují svůj dík.
(red)

Databáze firem Evropské databanky