Předpověď počasí

Zdá se, že na dlouhou chvíli a na nedostatek práce si učitelé ani v době koronavirové epidemie a přerušené školní docházky stěžovat nemohou. Snaží se být se svými žáky v kontaktu i na dálku. Leckterý z nich se také musel sám velmi rychle doučit některým méně běžným dovednostem z oboru moderních informačních technologií.

Při své novinářské návštěvě Základní školy v Tečovicích jsem v úterý 7. dubna dopoledne zastihl třídní učitelky, asistentky učitelek i ředitelku ve sborovně, jak pozorně naslouchají výkladu mladého informatika Tomáše Krajči a snaží se osvojit si práci s počítačovou aplikací Microsoft Teams.
„Použití programu na prvním stupni základních škol je dosti výjimečné, ale mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy. Paní ředitelka projevila zájem o nějakou technologii, která by umožnila online výuku žáků, když nemohou docházet do školy. Říká se tomu webinář,“ vysvětluje informatik. Učitel odesílá ze svého počítače určitý informační obsah, který jsou schopni žáci přihlášení do systému přijímat na svých počítačích, tabletech či chytrých mobilních telefonech prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Žáci vidí a slyší učitele, mohou spolu chatovat, posílat soubory, učitel může sdílet předem připravenou prezentaci nebo žákům zpřístupnit svoji obrazovku. Učitel může psát i na virtuální tabuli. Podmínkou je připojení k internetu na obou stranách. Školy mají pro používání tohoto programu bezplatnou licenci. Učitelé mohou komunikovat s žáky přímo ze svého domova.
„Jsem s nabídkou tohoto programu velice spokojená. Potřeba nějakého online hromadného setkání s dětmi je velmi silná. Žáci chtějí svou učitelku v době zavřených škol také vidět,“ říká Iva Hájková, třídní učitelka prvňáků. „Dětem za současné situace chybějí sociální kontakty. Stýská se jim po škole. Komunikace přes internet může pomoci,“ doplňuje učitelka 4. ročníku Lucie Hradilová.
Určitý problém může být podle učitelek z Tečovic v technickém vybavení domácností. Zatím ne všechny domácnosti jsou vybaveny počítačem a internetem, ne všechny děti vlastní smartphon. Ne všude má dítě přístup k počítači v libovolném čase. „Musíme ještě zvážit, v kterou denní dobu by bylo použití týmové počítačové aplikace optimální,“ upozorňuje třídní třetího ročníku Monika Novosádová. V řadě rodin je k dispozici jen jeden počítač, děti k němu nemají neomezený přístup. Mnozí rodiče nyní pracují z domova a potřebují svůj počítač v rámci home office k výkonu svého zaměstnání. Zejména u menších dětí může být pomoc rodičů s nastavením a ovládáním počítače nezbytná. „Budeme muset najít nějaký časový kompromis,“ domnívá se Lucie Hradilová. Učitelky připouštějí, že i pro ně je práce s moderními informačními technologiemi víceméně nová. „Ale musíme to zvládnout, nic jiného nám nezbývá,“ konstatovala Monika Novosádová.
Jak proběhly první tři týdny přerušené školní docházky? „Nikdo z nás určitě nezahálel. Využívaly jsme všech prostředků, abychom byly s žáky v kontaktu. Snad hlavním prostředkem komunikace jsou zvláštní školní internetové stránky, na kterých lze nalézt program výuky pro jednotlivé třídy, předměty i jednotlivé dny. Telefonovaly jsme dětem, posílaly SMS, e-maily, nahrávaly videa, komunikovaly přes WhatsApp, zadávaly úkoly,“ vypočítává Monika Novosádová. Učitelka Iva Hájková se může pochlubit fotografií práce jednoho z prvňáčků, kterou právě dostala na mobil. Posílání domácích úkolů je však pro žáky dobrovolné. Ředitelka školy Marie Zapletalová zdůrazňuje: „Snažíme se děti ani rodiče nepřetěžovat, proto selektujeme učivo, vybíráme to podstatné. Veškeré výsledky zadávaných úkolů i cvičení zveřejňujeme také na webu, aby měli žáci kontrolu správnosti.“ Hodnocení zatím probíhá ústně, formativní metodou.

Daří se učitelům v době zavřených škol postupovat podle osnov a dodržovat časový harmonogram školního roku? „Řekla bych, že proti běžným osnovám je to pomalejší tempo. Více se zaměřujeme na procvičování, není to tak rychlé,“ říká Lucie Hradilová. Domnívá se, že pokud se něco z učiva nezvládne do prázdnin, bude to možno dohnat na začátku nového školního roku.
Jakým způsobem bude ukončen tento školní rok, jestli se bude známkovat, nebo jen slovně hodnotit aktivita žáků, učitelky ještě netuší. Rodiče by se však kvůli tomu neměli stresovat. „Zdraví je přednější,“ shodují se tečovické učitelky.
Spolupráci s rodiči považují učitelky v Tečovicích za výbornou. „Máme zpětnou vazbu od všech žáků i rodičů, rodiče chápou naši situaci a jsou nám oporou,“ oceňuje ředitelka Zapletalová.
Ani školní budova se nestala bez dětí zakletým hradem, kde by se nic nedělo. „Všechno se uklízí, renovuje, rekonstruuje, nakupuje se, dodělávají se věci, na které dřív nebyl čas. Instalovali jsme stříšku nad vchodem do školní družiny, připravují se změny na hřišti ve škole i ve školce, na děti čeká nový nábytek,“ uzavírá ředitelka školy.
Vojtěch Cekota

IMG 1791Základní škola v Tečovicích. Učitelka Monika Novosádová.Základní škola v Tečovicích. Učitelka první třídy Iva Hájková právě dostala na mobil snímek od jednoho ze svých žáků.Základní škola v Tečovicích.

Databáze firem Evropské databanky