Předpověď počasí

Částka 33 139 korun – to je výnos letošní Tříkrálové sbírky v Tečovicích. V porovnání s loňským rokem je téměř o dva tisíce korun vyšší.


Do Tříkrálové sbírky se letos v Tečovicích aktivně zapojilo během prvního lednového víkendu osm skupinek mladých koledníků. Procházeli obcí, koledovali, nabízeli dárcům drobné upomínky, psali na veřeje dveří křídou tříkrálové požehnání. A lidé z Tečovic opět projevili svou štědrost a přispěli na potřeby Charity ještě o něco více než v roce 2019, kdy výtěžek poprvé překonal hranici 30 tisíc korun. Letos to byla částka 33 139 korun.
Po rozpečetění pokladniček a spočítání jejich obsahu se ukázalo, že jednotlivé skupinky vybraly částky přibližně od dvou do šesti tisíc korun. Pozornost možná zaslouží fakt, že se v pokladničkách objevily i dvě tisícikorunové bankovky a pět pětistovek.
Pro srovnání – v roce 2019 vynesla Tříkrálová sbírka v Tečovicích částku 31 307 Kč, v roce 2018 to bylo 29 595 Kč, v roce 2017 činil výnos sbírky 23 795 Kč a v roce 2016 se vybralo 21 209 Kč.
Všechny sbírkou získané finance jednotlivé místní a oblastní Charity odesílají na celorepublikový bankovní účet. Následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference.
Z letošního výtěžku bude použito:
• 65 % pro Charitu Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. při živelných katastrofách atp.),
• 15 % na projekty diecéze,
• 10 % pro dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí,
• 5 % na celostátní projekty Charity ČR,
• 5 % na zákonem povolené režie.
Mezi hlavní záměry využití letošní Tříkrálové sbírky patří:
• přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,
• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
• letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin),
• internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko,
• podpora osob se zdravotním či tělesným postižením.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky