Předpověď počasí

Není bez zajímavosti přečíst si v obecní kronice z doby před padesáti lety záznamy o rozšiřování rozhlasu, televize a telefonu. V roce 1969 už měla nadpoloviční většina domácností v Tečovicích rozhlasový přijímač i televizor, ale pevná telefonní linka byla velkou vzácností. Sledoval se jen jeden televizní program.


Moderním prostředkem zábavy i vzdělávání v širším měřítku, ve městech i na vesnicích je rozhlas a nejnověji zvláště televize. Ještě před deseti lety byl televizor na vesnici zvláštností. Bylo jich v Tečovicích jen několik málo. A kdo jej měl, měl také v bytě časté zvědavce, kteří se chodili na programy dívat. Majitelé se také rádi pochlubili. Dnes je to docela běžný bytový kus inventáře, žádná zvláštnost. Mít televizor je asi tolik jako rádio, i když běžně stojí kolem 4 000 Kčs. V nedaleké budoucnosti bude i u nás jistě barevné vysílání.
Podle výkazů poštovního úřadu, který inkasuje poplatky za používání rádiového i televizního přijímače (měsíční poplatek z rádia je 10 Kčs, z televize 25 Kčs), je v Tečovicích 415 rodin v 292 domovních číslech. Z těchto 415 rodin má 313 rádiový přijímač, tj. 75 procent, 257 rodin má televizor, to je 62 procent. Při srovnání s počtem domů je procento ještě příznivější. Počet telefonních přístrojů v soukromých rodinách je 5.
Televizní vysílání je ve dvou programech. V Tečovicích možno přijímat jen 1. program, neboť pro příjem II. programu je třeba nového typu televizoru nebo další technické úpravy.
(red)

Databáze firem Evropské databanky