Předpověď počasí

Jezdíte po silnici přes Sazovice? Od srpna až do konce listopadu 2019 zde budete muset počítat s určitým zdržením. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v Sazovicích opravovat silniční průtah. Doprava bude vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelnou signalizací.


Předmětem stavební akce silničářů v Sazovicích bude rekonstrukce silnice III/43829 v průjezdním úseku obce v délce 1 558 metrů.
Rekonstrukce spočívá ve výměně krytových vrstev vozovky s provedením lokálních vysprávek. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. Stávající osa silnice bude zachována s výjimkou jednoho úseku o délce asi 100 metrů, kde bude osa vozovky mírně posunuta. V tomto úseku bude na kraji silnice vybudována nová konstrukce vozovky v šířce jednoho metru. Vozovka bude lemována betonovou přídlažbou a betonovými obrubami. Součástí stavby je obnova odvodnění vozovky, obnova propustku a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Souběžně s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat související stavební úpravy připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch. Současně dojde k výměně původní kanalizace v délce 113 metrů.
Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Náklady dosáhnou částky 22,043 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Pro financování stavby budou využity prostředky z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019, přerušeny přes zimní období a dokončeny nejpozději do 31. května 2020.
Podrobnosti o stavbě včetně aktuálních termínů částečné uzavírky lze sledovat na internetových stránkách www.rszk.cz.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky