Předpověď počasí

O zajímavé přírodní anomálii se můžeme dočíst v tečovické obecní kronice z roku 1969. Tehdy některé stromy v obci kvetly i v září.

Ve druhém týdnu měsíce září došlo zde v obci k přírodní zvláštnosti. Na Podhájčí a při silnici ke Lhotce rozkvetly do plného květu mnohé ovocné stromy – švestky, hrušně, jabloně, vesměs na polovině koruny. Čím si to vysvětlit? V měsíci červenci, tři dny po tečovské pouti, došlo ke krupobití. Nejvíce právě byla zasažena horní část obce a Lhotka. Na polovinách korun, které nebyly chráněny jednak domy, jednak byly ve směru krup, bylo listí otlučeno nejvíce. Ale i ovoce. Na těchto polovinách právě stromy rozkvetly. Bylo to velmi zajímavé a zvláštní, když na jedné polovině koruny bylo možno vidět dozrávající ovoce, na druhé kvetoucí větve. Květy odkvetly, nasadily plody, které dorostly velikosti jednoho až dvou centimetrů. Takový přírodní úkaz byl prý v Tečovicích pozorován rovněž před 30 lety, a to také po krupobití.

Databáze firem Evropské databanky