Předpověď počasí

Pokračujeme v listování kronikou obce Tečovice z doby před padesáti lety. Jako významnou událost zachytil tehdejší kronikář také silné letní krupobití, které poničilo úrodu a způsobilo značné škody. „30. července 1969 utrpěly Tečovice pohromu..., téměř veškerá vegetace byla zničena,“ čteme v kronice.


Na počasí velmi příznivý letošní rok měl i nepříznivou přírodní kalamitu na katastru naší obce. 30. července 1969 utrpěly Tečovice pohromu. Popoledni se přihnala bouře doprovázená silným lijavcem s krupobitím. Netrval sice dlouho, jen několik minut, ale škody byly značné. Kroupy velikosti holubího vejce, i větší, v několika málo minutách pokryly zemi. Padaly tak hustě, že se to podobalo husté zimní chumelenici. Na místech, kde se zadržely, byla jich spousta – jako menší sněhové závěje. Vydržely po celý zbývající den, někde i do příštího dne, přestože bylo teplo.
Následky byly neradostné. Téměř veškerá vegetace byla zničena. Pod ovocnými stromy bylo ovocem jako poseto. A to, které zůstalo ještě na stromech, bylo potlučeno, postupně hnilo a nehodilo se na uskladnění. Listí ze stromů otlučeno, ba i větve nebo i celé stromy polámány. Ve Lhotce byly následky ještě horší. Přeražena zde byla staletá lípa velké síly. Úroda zeleniny byla zničena napadrť, řepa, brambory, kukuřice otlučena, jen holé stonky zůstaly. Stejně značné škody byly i na obilovinách, které nebyly ještě sklizeny. Zrní vytlučeno, stébla ubita do země.
Zástupci pojišťovny odhadli škody na Jednotném zemědělském družstvu na 80–90 procent, někde i na 100 procent. Okenní tabule v některých domech byly vytlučeny, naštěstí střešní krytina odolala. Mnoho ptáků bylo kroupami utlučeno, v některých dvorech i kuřátka. Silnice obcí vedoucí se stala v několika minutách proudem vody, kanály nestačily vodu sbírat. Naštěstí bouře netrvala dlouho, jinak by došlo opět k zatopení návsi, jak tomu bylo před několika málo lety.
Tato kroupová kalamita zasáhla jen katastr Lhoty, Tečovic, zčásti i Louk a menší části okraje Malenovic. V širším okruhu byl sice také lijavec, ale bez krupobití. Počasí po řadu dní bylo velmi teplé, nad obvyklý průměr, také sucho, proto bylo třeba deště. Všichni na něj čekali, ale nikoliv na takovou spoušť.
(red)

Databáze firem Evropské databanky