Předpověď počasí

Poplatek za odpady a za psy na rok 2019 vybírá Obecní úřad v Tečovicích do konce března. Zaplatit lze osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo zaslat příslušnou částku na obecní účet v bance.


„Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 a rovněž poplatek za psa zůstávají stejné jako v minulém roce. Oba poplatky je třeba uhradit nejpozději do konce března,“ připomněl starosta Jaromír Doležal.
Obyvatelé Tečovic mají možnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 nebo též poplatek za psa v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 577 103 781, při které jim bude přidělen variabilní symbol platby.
Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu činí v Tečovicích na osobu a rok 380 korun. Výše poplatku je stanovena platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, která je dostupná na internetových stránkách obce www.tecovice.cz. Zde se zájemci dozvědí o poplatku za komunální odpad i všechny další podrobnosti: kdo je poplatníkem, jak se plní ohlašovací povinnost, kdo má odpovědnost, na koho se vztahují osvobození a úlevy.
Ve stejném termínu – do konce března 2018 – je třeba uhradit stejným způsobem rovněž poplatek za psa. Veškeré podrobnosti o tomto poplatku jsou uvedeny v obecní vyhlášce č. 1/2014, rovněž dostupné na webu obce. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů ode dne kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za psa v činžovním domě a bytovém domě 400,- Kč; b) za psa, v činžovním domě a bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč; c) za psa v rodinném domě 100,- Kč; d) za druhého a dalšího psa v rodinném domě 150,- Kč.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky