Předpověď počasí

K dosavadním kontejnerům na odkládání odpadového skla v Tečovicích brzy přibudou i kontejnery na papír a plasty. Obec připravuje rozšíření odvozu tříděného odpadu na jarní období tohoto roku.


„Za třídění odpadů z domácností i firem a za jejich oddělené odvážení pro další zpracování a recyklaci dostává obec peníze od společnosti Ekokom. Třídění odpadů tak není motivováno jen ušlechtilými ekologickými hledisky, ale je podpořeno i finanční stránkou věci. Rozhodli jsme se proto nově zavést v Tečovicích od letošního roku také separovaný sběr papíru,“ vysvětluje starosta Jaromír Doležal.
Dosud byly na území Tečovic rozmístěny tři kontejnery na odkládání odpadového skla. Plasty se sbíraly do sáčků a odvážely jedenkrát měsíčně. Dvakrát do roka se občané mohli zbavovat i nebezpečného odpadu. V obci jsou zavedeny také biopopelnice pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů, zejména ze zahrádek. Ale papírové odpady zatím obec samostatně nesbírala. Občané je mohli prostřednictvím svých dětí odevzdávat několikrát ročně při sběrových akcích ve škole.
I když dosavadní sáčkový svoz plastů zůstane zachován, obec na svém území postupně vytvoří pět zpevněných stanovišť, kde bude umístěna vždy trojice plastových kontejnerů o objemu 1 100 litrů na separovaný sběr odpadu – zelený pro sklo, žlutý pro plasty a modrý pro papír. O vyvážení jejich obsahu se jedenkrát za měsíc postarají Technické služby Zlín.
„Předpokládáme, že zpevněné plochy pro umístění barevných kontejnerů vybudujeme a kontejnery na ně rozmístíme během jarního období tohoto roku. O realizaci tohoto záměru budeme ještě občany informovat na internetových stránkách obce a prostřednictvím obecního rozhlasu,“ dodal starosta Jaromír Doležal.
Termíny svozu tříděného odpadu i směsného komunálního odpadu pro celý rok 2019 jsou zveřejněny na samostatné internetové stránce obecního portálu www.tecovice.cz.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky