Předpověď počasí

Rekordní výnos 31 307 korun měla v Tečovicích letošní Tříkrálová sbírka. Peníze na charitu sbíralo v Tečovicích na začátku ledna do šesti pokladniček devět skupin koledníků.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v Česku. Letos se konala již posedmnácté.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Obyvatelé Tečovic byli letos opět o něco štědřejší než v předchozích letech. V šesti pokladničkách, se kterými procházelo obcí postupně devět kolednických skupinek, se během letošní Tříkrálové sbírky nastřádalo 31 307 korun. V pokladničkách se při počítání jejich obsahu našly i dvě tisícikorunové bankovky a jedna pětistovka.
Pro srovnání – v roce 2018 vynesla Tříkrálová sbírka v Tečovicích částku 29 595 Kč, v roce 2017 to bylo 23 795 Kč, v roce 2016 se vybralo 21 209 Kč.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky na Zlínsku má být využit pro tyto konkrétní účely:
• 600 tisíc korun bude využito na projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci. Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
Příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa, může být poskytnuta pomoc při obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným může výnos sbírky posloužit k nákupu léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
• 115 tisíc korun je určeno na projekt Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky; umožní nemocným setrvat v domácím prostředí.
• 100 tisíc korun získá Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování 2. etapy klimatizace v lůžkové části).
• 50 tisíc korun poslouží projektu Důstojné podmínky pro ubytované rodiče s dětmi (primárně látkové dekorace a drobné vybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v azylovém domě).

IMG 20190105 103139IMG 20190105 103422IMG 20190105 105939IMG 20190105 110234IMG 20190105 143108IMG 20190105 143942IMG 20190105 145704IMG 20190105 151209

Autorkou fotografií z tříkrálového koledování v Tečovicích je Olga Šuranská.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky