Předpověď počasí

Tečovice mají po ustavujícím zasedání zastupitelstva ze dne 5. listopadu řádně zvolenou obecní radu pro nové čtyřleté volební období. Své zastoupení v ní mají všechny tři volební strany.


Nová obecní rada, starosta a místostarosta byli zvoleni na ustavujícím zasedání Obecního zastupitelstva v Tečovicích v pondělí 5. listopadu 2018. Uvolněným starostou obce pro nové volební období bude opět Ing. Jaromír Doležal, uvolněným místostarostou se stal znovu Pavel Rapant. Oba byli zvoleni za volební stranu STAN. Neuvolněnými členy obecní rady se stali Pavel Horáček a Ing. Luděk Ondík za uskupení Občané pro Tečovice a Vojtěch Řiháček za KDU-ČSL.
„Všechny tři volební strany se dohodly na spolupráci. Znamená to, že se neutvořila žádná opozice a že v nové obecní radě bude mít svého zástupce každý tečovický volič. Do vedení obce by měli být zapojeni všichni zastupitelé,“ konstatoval starosta Doležal.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byli zvoleni rovněž členové výborů. Také ve výborech, které jsou tříčlenné, bude mít svého zástupce každá z volebních stran. Předsedou finančního výboru obce byl zvolen František Zívalík, členy jsou MVDr. Kristina Vrlová a Jindřich Václavek. Předsedou kontrolního výboru se stal Ing. Josef Mozgva, členy kontrolního výboru jsou Marcela Poulíčková a Petr Kučerka.
Nová obecní rada se poprvé sešla 14. listopadu. Její zasedání se budou konat zpravidla každých 14 dnů. Na svém zasedání 28. listopadu má na programu mimo jiné ustanovení odborných komisí, což jsou poradní orgány rady, rozhodnutí o počtu jejich členů a volbu těchto členů.
Obecní zastupitelstvo se schází nejméně čtyřikrát do roka. Předpokládá se, že se noví zastupitelé sejdou ještě letos v prosinci, aby především schválili obecní rozpočet na příští rok.
„Žádné třecí plochy v novém zastupitelstvu nevidím. Ve volebních programech kandidujících stran nebyly velké rozdíly. Bude potřeba, abychom se shodli na prioritách, co dělat nejdříve a co později. Budeme pokračovat v úkolech, které se rozpracovaly v minulém období,“ dodal starosta Jaromír Doležal.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky