Předpověď počasí

Velkou událostí v životě obce se v posledních letech stávají obnovené Tečovské hody. Letos jsou oslavy jednodenní a bohužel se nekoná Hodová zábava z důvodu plánované rekonstrukce obecního sálu.

V sobotu 20.října proběhne slavnostní krojovaný průvod obcí s voděním berana. K dobré náladě během průvodu zahraje dechová hudba z Roštění. Součástí průvodu bude taktéž koňský povoz, na kterém se mohou svézt děti z tečovické základní a mateřské školy, ale i jiní znavení účastníci průvodu. Průvod bude zahájen v 10 hodin před obecním úřadem. Do průvodu jsou srdečně zváni všichni obyvatelé obce.

Trasa průvodu s orientačními časy průchodu jednotlivými ulicemi:
10.00 - začátek průvodu před obecním úřadem
10.00 - 10.30 - ulice k Loukám
10.30 - 10.45 - ulice Malenovská
10.45 - 11.00 - od kříže po Vývozek
11.00 - 11.30 - Vývozek-dřevěný kříž
11.30 - 12.30 - dřevěný kříž - nové bytovky
12.30 - 12.45 - nové bytovky - hospoda
12.45 - 13.15 – hospoda - ulice Ke Lhotce
13.15 - 13.30 - ke hřbitovu
13.30 - 14.15 - ulice Za Humny I a II
14.15 - 14.30 - ulice Podlužová II
14.30 - 15.00 - ulice Podlužová I
15.00 - 15.30 - ulice Loska
15.30 - 15.45 - Loska - ukončení průvodu u hospody

Databáze firem Evropské databanky