Předpověď počasí

Obecní zastupitelstvo v Tečovicích rozhodlo o přistoupení obce k tarifnímu programu tzv. juniorpasů MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Žáci s trvalým bydlištěm v Tečovicích tak budou moci cestovat v MHD těchto měst jen za 330 korun za rok.


Zastupitelstvo obce Tečovice schválilo v těchto dnech smlouvu s Dopravní společností Zlín – Otrokovice o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného, na základě které si budou moci od 1. září 2018 všichni žáci plnící povinnou školní docházku a zároveň s trvalým pobytem v obci Tečovice zakoupit roční žákovský kupon na MHD za zvýhodněnou cenu 330 korun. Jde o tzv. juniorpas. Rozdíl mezi cenou běžné žákovské síťové 12měsíční jízdenky a cenou juniorpasu ve výši 1 590 korun uhradí na základě smlouvy s DSZO ze svého rozpočtu obec Tečovice.
„Reagujeme na podněty rodičů, kteří se sami začali o možnost získání nároku na juniorpas pro MHD zajímat. Rozhodli jsme se v zastupitelstvu vyjít jejich návrhům vstříc a podpořit takto naše rodiny, které vychovávají školou povinné děti. Bude to pro ně znamenat určitou finanční úlevu,“ řekl starosta Jaromír Doležal.
Juniorpas je platný vždy od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Lze s ním cestovat v celé síti MHD DSZO (pásma A, B, C).
Podmínkou zakoupení juniorpasu je vyplněná žádanka o žákovské jízdné s potvrzením školy, že žák plní povinnou školní docházku, a doložení trvalého pobytu v obci (buď výpisem z evidence obyvatelstva, který není starší než 5 let, nebo občanským průkazem žáka). Tyto doklady se budou předkládat na předprodejních místech DSZO při každém nákupu juniorpasu. Pokud žák nemá dosud kmenový list (průkazku) MHD, musí si přinést na předprodejní místo DSZO rovněž průkazovou fotografii o rozměru 3,5 × 4,5 centimetru, která nesmí být starší než jeden rok.
Potvrzení o trvalém pobytu žáka v Tečovicích (výpis z evidence obyvatel) vydá na požádání obecní úřad za standartní poplatek 50 korun.
Cestující z Tečovic mají výhodu, že přes obec jedna autobusová linka MHD DSZO (č. 52: Malenovice – Lhotka – Chlum) přímo prochází a má zde dvě zastávky.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky