Předpověď počasí

kronika 1968 Další úryvek z obecní kroniky Tečovic z roku 1968 krátce shrnuje politické dění přímo v Tečovicích.


Příchod armád Varšavské smlouvy do ČSSR vzbudil velký ohlas i mezi obyvatelstvem Tečovic. Mnoho se diskutovalo o tom, ale žádné akce se nepodnikaly. Jen neznámí občané – mládež – psali přes noc různá hesla po silnici, na zdech, na vratech a na oplocení domů.
Politická aktivita v roce 1968 se do určité míry projevila i v Tečovicích. Byla to strana socialistická a lidová, které se snažily oživit činnost a rozšířit členskou základnu, ale s postupnou konsolidací poměrů ve státě také aktivita u těchto stran ochabla. Činnost Komunistické organizace zde v Tečovicích již v předcházejících letech, ale zvláště v r. 1968, ochabla. Projevovalo se to zvláště menším zájmem členstva o členské schůze a o aktivní činnost. To platí také o ostatních občanech.
29. listopadu 1968 se konala schůze členů Jednotného zemědělského družstva, svolaná k projednání založení organizace zemědělců. K uskutečnění však nedošlo.
Možno však říci, že v Tečovicích v roce 1968 v souvislosti s mnoha politickými akcemi a událostmi ve státě nedošlo k podstatnému jitření mezi občany navzájem.
(red)

Databáze firem Evropské databanky