Předpověď počasí

kronika 1968 Pokračujeme ve čtení z obecní kroniky Tečovic z roku 1968. Kronikář uvádí podrobnosti o pobytu okupačních vojsk Varšavské smlouvy po invazi v srpnu 1968 přímo v našem regionu.


V Gottwaldově se sovětské jednotky rozmístily u střelnice na Januštici na okraji města směrem k Fryštáku a druhá jednotka u Filmových ateliérů na Kudlově. Na Filmové ateliéry přijela 25. srpna asi ve 3 hodiny ráno. Přivedlo ji auto s poznávací značkou Gottwaldova. Dodatečně bylo oznámeno, že auto patřilo Okresnímu národnímu výboru, který zde vyhradil vojskům místo. Kolona obsahovala asi 40 tanků, obrněná vozidla a nákladní auta. Vezla s sebou i pontonové mosty. Usadila se na louce nad filmovým studiem a laboratořemi v délce asi 1 km. Tanky byly postaveny do bojových pozic s hlavněmi mířícími na přístupové cesty a na sídliště. Byly rozestaveny hlídky. Dále byla umístěna ženijní vojska a nejdále pěchota. Vojáci si nepostavili stany, spali ve vozidlech, v tancích, někdy i na zemi. Místní obyvatelé se s nimi nejprve bavili a přesvědčovali je o neoprávněném příchodu na území ČSSR, ale později od toho upustili a nevšímali si jich.
Asi po třech dnech byla vojska vyměněna. Skupina vojáků, která přijela, byla již mnohem menší a měla jen asi 5 tanků. Na louce vyrostlo stanové městečko a byla budována sociální zařízení. Velitelství chtělo zabrat novostavbu, kterou si postavili mladí lidé, ale nebnylo mu to dovoleno. Z více příznaků bylo lze usuzovat, že jídla měli dostatek. Jejich denní práce spočívala ve hře. K večeru jim vyhrával rozhlas ruské i některé české starší písničky. Promítali si i ruské historické filmy. Navštívit filmové ateliéry jim nebylo dovoleno. Navštívil je také malý ruský umělecký soubor asi 5 osob. Zpívaly se ruské písně, přednášeny byly ruské verše, předváděny scénky. Velitelství několikrát varovalo občany Filmových ateliérů před provokacemi. Po vyvěšení černé vlajky musela být ihned odstraněna.
Ruští vojáci se snažili vnutit místním obyvatelům různé letáky a tisk. K žádným konfliktům nedocházelo. Při sklizni brambor pomáhali sovětští vojáci zemědělcům z JZD Kudlov vybírat brambory. Vojska odešla v listopadu. Zanechala po sobě známky lágrování.
Komando sovětských jednotek umístěných dočasně v Gottwaldově bylo po určitou dobu u jednotky na Januštici, později se přestěhovalo po uvolnění místností do bývalé Komenského školy. Spolu s odchodem jednotek do určených prostorů na severní Moravě, zvláště na Olomoucko, Bruntálsko, se i vojenské velení z Komenského školy odstěhovalo. Zpočátku bylo středem pozornosti občanů, zvláště mládeže, která se snažila s vojíny stráže navazovat hovory. Během doby tento zájem přestal.

V příštím čtení z obecní kroniky budeme mít možnost sledovat některé události roku 1968 přímo v Tečovicích.
(red)

Databáze firem Evropské databanky