Předpověď počasí

V měsíci dubnu školka plnila výchovné cíle z integrovaného bloku „Jaro posílá pozdravení“. Děti se učily vnímat přírodu, která je obklopuje, a rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou. Prohlubovaly si vědomosti o zvířatech a utvářely si k nim kladný citový vztah. Prostřednictvím různých činností také prohlubovaly kladný citový vztah k rodině a k místu svého bydliště. V posledním dubnovém týdnu školka zaměřila své aktivity na ekologii. Dubnové číslo Měsíčního ohlédnutí MŠ Tečovice je zveřejněno ZDE.

Databáze firem Evropské databanky