Předpověď počasí

Kdo se dnes projde kolem budovy mateřské školy, ihned si všimne, že už zde vyrůstá očekávaná nástavba. Výuka v nově vzniklé učebně školy by měla být zahájena v říjnu tohoto roku. Zápis dětí se uskuteční ve dnech 9. a 10. května.


Práce na přístavbě budovy mateřské školy v Tečovicích jsou v plném proudu. Firma Centring, s. r. o., ze Zlína-Malenovic zahájila stavbu začátkem března 2018 a měla by stavební práce ukončit na konci prázdnin. Vše i s vnitřním vybavením má být hotovo nejpozději do konce září, aby se nově vzniklá třída pro 24 žáků mohla v říjnu 2018 zaplnit dětmi.
„Na začátku stavebních prací se musela rozebrat původní střecha nad prvním nadzemním podlažím, na kterém nyní vyrůstá jako nástavba druhé nadzemní podlaží. Muselo se zabezpečit, aby do prostor pod stavbou, kde se nachází kuchyň a jídelna, nezatékalo. Také jsme se museli s vedením stavby dohodnout, aby dělníci přerušovali hlučné stavební práce v čase po obědě, kdy děti chodí spát. Běžný provoz současných dvou tříd mateřské školy by proto stavbou neměl být narušen,“ uvedl starosta Tečovic Jaromír Doležal.
V současné době se již dokončuje střecha nástavby. Poté bude možno demontovat lešení. Bude se budovat výtah, který zajistí bezbariérovou přístupnost druhého nadzemního podlaží. Na dodavatele vybavení interiéru nástavby ještě obec uspořádá výběrové řízení.
Stavební část rozšíření mateřské školy o nástavbu s výtahem bude stát podle smlouvy o dílo se zhotovitelskou firmou cca 8,5 milionu korun (vč. DPH). Přesná cena vnitřního vybavení vzejde až z výběrového řízení na dodavatele interiéru. Podle průzkumu trhu by se mohla pohybovat kolem 600 tisíc korun. „Nástavbu školky bychom těžko mohli realizovat, kdyby se nám nepodařilo získat příslib dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 90 procent uznatelných nákladů. Než nám budou po dokončení stavby dotační prostředky přiděleny, využíváme devítimilionový překlenovací úvěr, který nám poskytla Česká spořitelna,“ upřesnil starosta.
(vc)

IMG 7238IMG 7241

 

 

eu

Databáze firem Evropské databanky