Předpověď počasí

Již od podzimních měsíců roku 2017 mohou obyvatelé Tečovic přecházet zkratkou od cyklostezky z Malenovic do lokality Loučky suchou nohou. Umožňuje jim to nový dlážděný chodník, který zde obec vybudovala nákladem 1,028 milionu korun.


„Chodník v Loučkách byl dokončen v dohodnutém říjnovém termínu a lidé už jej s potěšením využívají. Ještě na jaře budou dokončeny některé drobné terénní úpravy v okolí a doplněna výsadba zeleně,“ řekl starosta Tečovic Jaromír Doležal.
Chodník pro pěší se zámkovou dlažbou o šířce 1,5 metru a délce 225 metrů nahradil v lokalitě Loučky původní nezpevněnou pěšinu, jež spojovala cyklostezku vedoucí do Malenovic s místní komunikací, která směřuje do Louk. Na vybudování kvalitního chodníku, na kterém nebude ani za deštivého počasí bláto a louže, začala pracovat firma Centring, spol. s r. o., ze Zlína-Malenovic loni v srpnu. Ještě předtím musela obec vykoupit potřebné pozemky. Cena z výběrového řízení na zhotovitele činila 1,028 milionu korun. V části, kde chodník překonává terénní stoupání, je doplněn pro větší bezpečnost chodců ocelovým zábradlím.
Na novém chodníku v Loučkách nyní zajišťuje obec vlastními prostředky rovněž nezbytnou zimní údržbu.
(vc)

IMG 6287IMG 6288IMG 6289IMG 6290

Databáze firem Evropské databanky