Předpověď počasí

Obec Tečovice zaplatí za zimní údržbu svých místních silnic a chodníků v průměru kolem 250 tisíc korun ročně. Letošní zima je zatím mírnější, takže by se mohlo něco uspořit.


Jednou z povinností obce a rovněž jednou z položek jejího každoročního rozpočtu je zajištění zimní údržby místních komunikací. Zatímco o silniční průtah obcí (silnice III/43829) se stará Zlínský kraj (prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje) a po této trase projíždějí sypače Správy a údržby silnic Zlínska, všechny ostatní vozovky v obci a všechny chodníky, včetně chodníků podél silničního průtahu, patří do kategorie místních komunikací a jejich správu má ve své kompetenci obec. V Tečovicích je to asi sedm kilometrů vozovek a přibližně stejná délka chodníků.
„Máme zpracován plán na udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Byl vydán jako nařízení obce. Všechny komunikace v obci jsou rozděleny podle důležitosti do čtyř kategorií a podle nich se liší i časové limity zásahu pro zmírnění následků zimního počasí. Do čtvrté kategorie patří komunikace, které se pro svůj malý význam v zimě vůbec neudržují,“ vysvětluje starosta Jaromír Doležal.
Zimní údržbu místních silnic zajišťují v Tečovicích se svými vlastními mechanismy pracovníci zaměstnaní na dohodu o provedení práce. Používají traktor s radlicí a traktor se sypačem. Posypovou sůl a písek pro ně nakupuje obec u Technických služeb Zlín. Pro úklid chodníků má obec vlastní traktor a zahradní traktorek s radlicí. Obsluhují je opět pracovníci na dohodu.
„Náklady na zimní údržbu místních silnic a chodníků se pohybují podle klimatických podmínek někde v rozmezí od 200 do 300 tisíc korun za rok,“ dodává starosta. Letošní zima patří zatím k těm mírnějším, takže ani náklady na zimní údržbu nedosahují extrémních hodnot. Peníze, které se během zimy „nevysypou“ na místní silnice a chodníky, může obec využít pro jiné důležité a trvalejší účely.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky