Předpověď počasí

Každoroční poplatek občanů za komunální odpad je splatný právě v tomto období, nejpozději do konce března 2018. Částku 380 korun za osobu a rok je třeba zaplatit v kanceláři obecního úřadu nebo si zde vyžádat variabilní symbol a zaplatit převodem na obecní účet v bance. Stanovený poplatek musí uhradit také majitelé psů.


Obyvatelé Tečovic mají možnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 nebo též poplatek za psa v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 577 103 781, při které jim bude přidělen variabilní symbol platby.
Poplatky za svoz směsného komunálního odpadu 380 Kč na osobu a rok jsou vybírány od 1. února do 31. března 2018. Výše poplatku je stanovena platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, která je dostupná na internetových stránkách obce www.tecovice.cz. Zde se zájemci dozvědí o poplatku za komunální odpad i všechny další podrobnosti: kdo je poplatníkem, jak se plní ohlašovací povinnost, kdo má odpovědnost, na koho se vztahují osvobození a úlevy.
Ve stejném termínu – do konce března 2018 – je třeba uhradit stejným způsobem rovněž poplatek za psa. Veškeré podrobnosti o tomto poplatku jsou uvedeny v obecní vyhlášce č. 1/2014, rovněž dostupné na webu obce.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky