Předpověď počasí

Odpovědná pracovnice Obecního úřadu v Tečovicích Marie Chrastinová už má k dispozici nejčerstvější údaje o počtu obyvatel v obci k 1. lednu nového roku. V Tečovicích mělo k tomuto datu trvalé bydliště 1 249 občanů. Jejich průměrný věk činil 41 let.


Jaká konkrétní čísla obsahuje evidence obyvatel obce k 1. lednu 2018?
• Počet dospělých osob 1 000
• - z toho počet mužů 484
• - počet žen 516
• Počet dětí ve věku 15 – 18 let 47
• - z toho chlapců 26
• - dívek 21
• Počet dětí do 15 let 202
• - z toho chlapců 104
• - dívek 98
• Děti ve věku 6 – 7 let 22
• Děti do 3 let 52
Celkový počet obyvatel 1 249
Průměrný věk obyvatel Tečovic 41,009 roku
Kromě těchto trvale bydlících obyvatel mělo tzv. evidenční adresu v sídle obecního úřadu uvedeno ještě 36 dalších osob.
Tato statistika ale nezahrnuje cizince, kteří jsou na území obce přihlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel včetně cizinců vede Český statistický úřad. Čísla k 1. 1. 2018 ještě ČSÚ nepublikoval.
Statistiku počtu obyvatel Tečovic v polovině loňského roku jsme zveřejnili v tiskové zprávě na obecním webu 18. srpna 2017.
(red)

Databáze firem Evropské databanky