Předpověď počasí

P1230990Opět o něco více peněz než před rokem vybralo šest skupinek tříkrálových koledníků o víkendu 6. a 7. ledna na území obce Tečovice. Letošní výtěžek dosáhl částky 29 595 korun. Výnos sbírky bude využit na charitativní účely.


Pokladničky tříkrálových kolednických skupinek byly rozpečetěny ve čtvrtek 11. ledna na Obecním úřadu v Tečovicích za účasti zástupkyně Charity Zlín Pavly Romaňákové a starosty obce Jaromíra Doležala. Po spočítání obsahu všech šesti pokladniček činila celková částka 29 595 korun. Mezi vybranými penězi se našla i jedna bankovka v hodnotě 1 000 Kč a čtyři pětistovky. Nejvíce bylo padesátikorun – těch bylo v pokladničkách napočítáno 146 kusů.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Konkrétně na Zlínsku, kde se ve 48 obcích letos vybralo 2,1 milionu korun, bude příslušná část výtěžku využita na spolufinancování těchto projektů:
• přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku,
• Domovinka - centrum služeb pro seniory Zlín, aktivizace uživatelů,
• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – klimatizace v lůžkové části.
V roce 2017 vynesla Tříkrálová sbírka v Tečovicích částku 23 795 Kč, v roce 2016 to bylo 21 209 Kč.
(vc)

P1230989P1230990P1230991P1230993P1230994P1230995P1230997P1230998i

Databáze firem Evropské databanky