Předpověď počasí

Stejně jako v minulých letech a podobně jako v dalších stovkách měst a obcí vyrazí do ulic Tečovic o svátku Zjevení Páně 6. ledna a též následujícího dne tříkráloví koledníci. Budou shromažďovat prostředky na charitativní projekty a pomoc potřebným.


Skupinky koledníků v převlecích biblických tří králů budou obcházet dům od domu, zazpívají koledu, na požádání napíší křídou požehnání na zárubně dveří a poprosí o příspěvek do zapečetěné kasičky. Nabídnou dárcům drobnou pozornost. Výtěžek sbírky je určen na charitativní účely.
Tečovicemi bude v tomto roce procházet šest skupinek koledníků především v sobotu 6. ledna dopoledne i odpoledne a některé skupinky rovněž v neděli 7. ledna.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v Česku.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
O výsledku sbírky budou její organizátoři informovat po rozpečetění kasiček a přesném spočítání peněz.
(vc)

 

Databáze firem Evropské databanky