Předpověď počasí

Závěrečný kontrolní den se uskutečnil v úterý 14. listopadu 2017 u obnovené pískovcové sochy svatého Vendelína v blízkosti tečovického hřbitova. Socha prošla v uplynulých pěti měsících v ateliéru Tomáše Martináka v Uherském Hradišti procesem restaurování.


U sochy svatého Vendelína se sešli s restaurátorem Tomášem Martinákem a starostou Tečovic Jaromírem Doležalem také zástupci Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína a Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Kroměříži. Bylo konstatováno, že komplexní restaurátorský zásah byl úspěšně dokončen.
„S výsledkem restaurátorské práce na soše svatého Vendelína jsem spokojen. Přibližujeme se postupně k vytčenému cíli, abychom opravili všechny sochy a kříže v obci. V roce 2018 bychom se rádi pustili ještě do restaurování kříže u kostela,“ řekl starosta Jaromír Doležal.
Tomáš Martinák zrestauroval povrch zachovaných částí sochy, zpevnil její podstavec a odstranil ocelovou obruč, která jej obepínala, a některé nepůvodní části, které byly doplněny zřejmě při předchozích obnovách památky. Z umělého kamene vytvořil novou hlavu ovce u světcových nohou i jeho levou ruku.
Na první pohled patrnou změnou proti původnímu stavu je doplnění poutnické hole. Na její původní existenci upozorňovaly některé detaily objevené při podrobném průzkumu sochy, ale současně žijící obyvatelé Tečovic už tuto originální podobu sochy nepamatují a není zachycena ani na fotografiích. „Socha již byla v havarijním stavu a byl nejvyšší čas na její obnovu,“ řekl Tomáš Martinák.
Přesné datum vytvoření sochy svatého Vendelína v Tečovicích není známo. Podle erbu šlechtického rodu Salm-Neuburgů na soklu sochy lze vyvodit, že mohla vzniknout ne dříve než v roce 1747. Byla vytvořena z maletínského pískovce, který se dnes již netěží. Socha byla původně postavena na jiném místě v Tečovicích, na opačné straně silnice, a v minulém století se přestěhovala ke hřbitovu z důvodu výstavby. Svatý Vendelín je uctíván jako patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí.
Restaurování sochy sv. Vendelína v Tečovicích přišlo na 140 tisíc korun, z toho 108 tisíc korun poskytlo jako dotaci Ministerstvo kultury ČR.
(vc)

FOTO sochy před restaurováním a po restaurování

OB Vendelin predOB Vendelin po

Databáze firem Evropské databanky