Předpověď počasí

hody 2017Velkou událostí v životě obce se v posledních letech stávají obnovené Tečovské hody. Letos se dvoudenní oslavy uskuteční ve dnech 13. a 14. října.


Hody roku 2017 začnou v pátek 13. října. Jejich úvodem bude hodová zábava, která začíná v 19 hodin v kulturním sále obecního hostince. „K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát opět skvělá cimbálová muzika LINDA. Kromě domácích pěveckých souborů – ženského pěveckého sboru Cérky z Tečovic a mužského pěveckého sboru Štabarc ¬– se zábavy zúčastní také pozvaní hosté: mužský sbor Derfla, který nám zazpívá a tak jistě přispěje k dobré náladě a veselému průběhu zábavy,“ přibližuje hodovou zábavu starosta Jaromír Doležal a zdůrazňuje: „Všechny srdečně zvu.“
V sobotu proběhne slavnostní krojovaný průvod obcí s voděním berana. K dobré náladě během průvodu zahraje dechová hudba z Roštění. Součástí průvodu bude taktéž koňský povoz, na kterém se mohou svézt děti z tečovické základní a mateřské školy, ale i jiní znavení účastníci průvodu. Průvod bude zahájen ve 12 hodin před obecním úřadem, kde starosta přečte hodové desatero.
Trasa průvodu s orientačními časy průchodu jednotlivými ulicemi:
12.00 - začátek průvodu před obecním úřadem
12.00 - 12.30 - ulice k Loukám
12.30 - 12.45 - ulice Malenovská
12.45 - 13.00 - od kříže po Vývozek
13.00 - 13.30 - Vývozek-dřevěný kříž
13.30 - 14.30 - dřevěný kříž - nové bytovky
14.30 - 14.45 - nové bytovky - hospoda
14.45 - 15.15 – hospoda - ulice Ke Lhotce
15.15 - 15.30 - ke hřbitovu
15.30 - 16.15 - ulice Za Humny I a II
16.15 - 16.30 - ulice Podlužová II
16.30 - 17.00 - ulice Podlužová I
17.00 - 17.30 - ulice Loska
17.30 - 17.45 - Loska - ukončení průvodu u hospody
(vc)

hody 2017

Databáze firem Evropské databanky